3CityMobility

O badaniu

Badanie ma na celu dostarczenie danych dot. zachowań użytkowników pojazdów spółdzielonych (tzw. sharingowych). Uzyskane wyniki pozwolą na analizę i lepsze projektowanie przyszłych systemów.

Zespół badawczy

Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski